top of page

Intermedijski performans Abirala Khadke & Filmski program študentk in študentov Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici

Performace intermediale di Abiral Khadka & Ciclo di film di studentesse e studenti dell’Accademia delle Belle Arti dell’Università di Nova Gorica

PROSTORI RAZMIŠLJANJA
SPAZI DI RIFLESSIONE

8.—10. 10. 2021, MC Mostovna

1_NOSILNA FOTKA_Reflecting spaces_1.png

Sodelujoče_i/Collaboranti: Abiral Khadka, Pietro Cromaz, Aljaž Lavrič, Kostja Adriana Ronkali, Carolina Silveira, Filip Sluga, Tijana Mijušković, Vanda Ljumović, Alen Dolšak, Ivana Kalc, Tamara Taskova, Immanuel Hofman, Matej Rimanić, Staš Zupanc, Milena Brkić, Karin Likar, Renee Stanič, Nikita Velichko, Maksimilian Zabukovec.

Akademija umetnosti se v sklopu Prvih Poletov predstavlja z izborom kratkih dokumentarnih in igranih študijskih filmov, ki jih produkcijsko še zaznamuje restriktivno obdobje, ki je veljalo za izobraževalne institucije. Nekatera dela med njimi so zato nastajala dlje časa (diplomski igrani film Vida, Pietro Cromaz), druge filme pa so  študentke in študenti ustvarili navkljub osamitvi. Tako predstavljamo nekaj filmov z dokumentarne delavnice pod mentorstvom Ludovice Fales in Tomasa Sheridana, ki so jih študentke in študenti posneli v skupinah, a vsak s svojega doma, razpeti od Portugalske do Ukrajine, povezani preko računalniških zaslonov.

Filmski program dopolnjuje intuitivno performativno delo študenta magistrske stopnje in smeri Novi mediji, Abirala Khadke, ki s »Prostori razmišljanja« vzpostavlja metaforo o ljudeh z različnih koncev sveta, ki preko skupnih vizualnih impulzov razmišljajo o skupni ideji in tkejo medsebojne podobnostih. Delo bo po performansu na festivalu stalo tudi kot inštalacija.

L’Accademia delle Belle Arti si presenta nella sezione Primi Voli con una selezione di cortometraggi creati dagli studenti – sia documentari sia di finzione – che riflettono, nella produzione, il periodo di restrizioni in vigore anche nel mondo dell’istruzione. La creazione di alcuni tra questi lavori, perciò, si è protratta a lungo (il fiction film di laurea Vida, Pietro Cromaz), mentre altri sono stati ultimati nonostante l’isolamento. Presentiamo così alcuni film del laboratorio sul documentario, guidato da Ludovica Fales e Tomas Sheridan, che gli studenti e le studentesse hanno girato assieme, seppure ognuno dalla propria abitazione, sparsi tra il Portogallo e l’Ucraina, collegati dallo schermo dei pc.

L’opera di Abiral riassume il nostro pensiero circa l’organizzazione del festival di quest’anno, infatti, almeno negli ultimi due anni, se non prima, ci siamo trovati a interagire ininterrottamente con una moltitudine di realtà e nuovi spazi – mediatici, personali-abitativi, computerizzati. Siamo scesi nella profondità dei nostri spazi interiori e (forse proprio per questo) abbiamo ricercato nuovi contatti, avvicinamenti, legami. Con il mondo esterno, con la natura e i boschi.

Abiralovo delo povzema našo misel letošnjega sodelovanja s festivalom, saj smo se če ne prej v zadnjih dveh letih neprestano soočali z mnoštvom realitet in njihovih prostorov, medijskih, osebno-bivalnih, računalniških. Se poglabljali intenzivneje tudi v svoje notranje prostore, ter (morda ravno zato) iskali vnovične stike, dotike, povezave. Z zunanjim svetom, naravo in gozdovi. 

GraveyardPicnic_1.png
HowNotToMakeDocumentary_1.png
bottom of page